پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتقدیر معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از مدیر کل راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ انتشار: 1399/02/20

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ارسال لوح سپاس از مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پرسنل راهداری کهگیلویه و بویر احمد تقدیر کرد.
رضا اکبری معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با ارسال لوح سپاس از خدمات نوروزی مدیرکل و پرسنل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویر احمد تقدیرو تشکر کرد.
 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد در مجموع حائز رتبه دوم در سطح کشور شده است.
این رتبه در دو بخش ثبت فعالیت های روزانه و گشت راهداری بدست آمده است.مشخصات:
نظرات: *